Friday, January 14, 2011

விமானத்தில் ஏறும் போது வழுக்கி விழுந்த கிலாரி கிளிண்டன் (வீடியோ இணைப்பு )

மத்திய கிழக்குக்கு பயணம்மேற்கொண்டு  இருந்த கிலாரி விமானத்தில் ஏறி உள்ளே செல்லும் வழியில் தடுக்கி இன்று  விழுந்தார் ..